Privacy Statement
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία C & G OnCyprusCom Ltd, η οπαία είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Χρυσού Οδηγού www.oncyprus.com στο Διαδίκτυο, δεσμεύεται προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία τηρεί για όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον Χρυσό Οδηγό (είτε με απλή δωρεάν καταχώρηση, είτε με πληρωμένη αναβαθμισμένη καταχώρηση) και συλλέγει και επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) (‘ΓΚΠΔ') και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Α. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Συλλέγουμε πληροφορίες των συνδρομητών μας με τους πιο κάτω τρόπους:-
(1) Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας www.oncyprus.com στο σημείο ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ,
(2) Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 
Β. Είδη Προσωπικών Δεδομένων τα οποία συλλέγονται
Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται με τους πιο πάνω τρόπους αφορούν τα πιο κάτω στοιχεία (αναλόγως με την βάση συλλογής τους):
Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβανομένων ενδεικτικά ονοματεπώνυμο ατόμου επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση και επαρχία της επιχείρησης που θα καταχωρηθεί στον Χρυσό Οδηγό.

Γ. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών μας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την, από καιρού εις καιρόν ισχύουσα τοπική νομοθεσία που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι σκοποί και οι λόγοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν ως εξής:
Για την ενημέρωση της λήξης των συνδρομητικών υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένου ενημέρωση των πελατών μας για πιθανές νέες μας υπηρεσίες.

Δ. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Η εταιρεία C & G OnCyprusCom Ltd δεν πρόκειται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη των δεδομένων σας.
Η εταιρεία μας τηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία θα καταχωρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν από εσάς προς εμάς.
H διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικών δεδομένων γίνεται για όσο διάστημα εξακολουθούν οι πελάτες μας να παραμένουν Συνδρομητές μας.

Ε. Δικαιώματα σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα πιο κάτω είναι δικαιώματα τα οποία κατέχουν οι Συνδρομητές μας σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
(i) Δικαίωμα πρόσβασης - Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υφίστανται επεξεργασία και, σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, το δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω πληροφορίες. Το πιο πάνω δικαίωμα περιλαμβάνει και το δικαίωμα να σας δοθεί αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.
(ii) Δικαίωμα Διόρθωσης - Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση τυχών ελλιπών και/ή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς.
(iii) Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
(α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία;
(β) σε περίπτωση η επεξεργασία βασίζετε σε συγκατάθεση σας και έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία; και
(γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
(iv) Δικαίωμα Εναντίωσης - Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
(v) Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας
(vi) Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων - Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Νοείται ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που η εν λόγω διαβίβαση είναι τεχνικά εφικτή.
(vii) Δικαίωμα Εναντίωσης στην Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων - Σε περίπτωση όπου γίνεται αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονται αποφάσεις βασιζόμενες αποκλειστικά σε αυτή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όπως δεν θα υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
(viii) Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης - Σε περίπτωση όπου κάποια επεξεργασία βασίζεται μόνο σε συγκατάθεση που έχει ληφθεί από εσάς, έχετε το δικαίωμα όπως αποσύρετε την συγκατάθεση την οποία δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στην συγκατάθεση σας προτού αυτή αποσυρθεί από εσάς ή οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας.

Ζ. Στοιχεία Επικοινωνίας
Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@oncyprus.com
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε και το δικαίωμα όπως υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι διατηρείτε το δικαίωμα να μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο σημειώνουμε ότι σε τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας. Σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώνουμε αναλόγως σχετικά με ποιες πληροφορίες είναι προαιρετικές.

Η. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την τροποποιημένη πολιτική στην Ιστοσελίδα μας. Σε τέτοια περίπτωση το κάθε μέλος θα ειδοποιηθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Θ. Ασφάλεια
Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση επίπεδου ασφαλείας με βάση το Άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.

 

 

Our Privacy Statement & Terms and Conditions

Introduction
OnCyprus.com Business Directory (http://www.oncyprus.com) is owned and operated by C & G OnCyprusCom Ltd, a limited company registered in Cyprus.
OnCyprus.com is committed to protect your privacy and online marketing technology to the best interest of your organization. This Statement of Privacy applies for C & G OnCyprusCom Ltd Web site and the data governed after collection and usage. By using our website business directory, you consent to the data practices described in this statement and Terms and Conditions.

Cookies
A 'cookie' is a small amount of data, which often includes an anonymous unique identifier that is sent to your browser from a web server and stored on you computer's hard drive. Cookies do not damage your computer. Each web site can send its own cookie to your browser if your browser's preferences allow it, but (to protect your privacy) your browser only permits a web site to access the cookies it has already sent to you, not the cookies sent to you by other sites. You can decide if you want to accept cookies by changing the settings on your browser: to accept all cookies, reject all cookies, or notify you when a cookie is set.
OnCyprus.com uses cookies to assign identification to your individual browser. This identifies your browser - but not you - to our servers every time you visit our Directory. Cookies by themselves cannot be used to find out the identity of any user.
The information gathered through the use of cookies, allows us to offer a quality Internet service and easily accessible online content to our users, and to catalogue traffic patterns throughout in a manner that provides personal privacy protection.
We also keep track of your IP address to help diagnose problems with our server and to administer our Business Directory. Your IP address is also used to gather broad demographic information about you, such as your location and ISP. C & G OnCyprusCom Ltd may also collect aggregate information on how our users are utilizing the Cyprus Business Directory.
Third party sites listed on OnCyprus.com website also have the ability to assign a different cookie to your browser in a process that C & G OnCyprusCom Ltd does not control. Again, unless you voluntarily advise them, these sites will also never know who you are.

Personal Information
At specific times C & G OnCyprusCom Ltd may ask you to provide us with personal information, including but not limited to your name and email address. You may choose not to provide us with this information; however, this may limit our ability to provide you with a specific service or offer you personalized content.
Please note that all the information you provide to C & G OnCyprusCom Ltd Ltd will be stored and processed only by our company and will not be given to any other party unless we are asked by you to do so.
Occasionally we will send you email communications to provide information, which we think you will find useful, including information about new products and services from C & G OnCyprusCom Ltd. It is our policy only to send emails to customers who give us permission to do so. In addition, whenever we contact you via email, we will also have instructions on how to unsubscribe so that you will not receive any future emails from us if you so choose.
Third party sites listed on OnCyprus.com Directory may collect information about you when they view or click on your advertising content. C & G OnCyprusCom Ltd does not control this collection of information. You should contact these advertisers or content providers directly if you have any questions about their use of this information. Additionally, C & G OnCyprusCom Ltd does not control the information collection and distribution policies on sites listed on our Directory, although we do encourage our co-branding partners to adopt privacy policies similar to this one.

Data sharing
C & G OnCyprusCom Ltd will not disclose any of your personal information to a third party without your consent, unless we believe, in good faith, that the law requires it or that the rights or property of C & G OnCyprusCom Ltd need to be protected.

Links to other sites
OnCyprus.com Directory contains links to other sites not affiliated with C & G OnCyprusCom Ltd. These sites have their own policies and practices with respect to online privacy, and C & G OnCyprusCom Ltd cannot be responsible for the privacy practices or the content of these websites. In addition, in certain instances, a C & G OnCyprusCom Ltd advertiser may ask you for personal information. Our company cannot be held responsible for the privacy practices of its advertisers; however, C & G OnCyprusCom Ltd encourages our partners and advertisers to adopt privacy policies similar to our own.


Comment
We suggest that you practice reasonable discretion with any site when providing site operators/owners with personal information. It should also be noted that whenever personal information is posted in publicly accessible places, such as chat rooms or message boards, this information becomes available to anyone with access to the Internet. Therefore, we recommend that you refrain from posting any information that you do not want seen in these public areas. You should feel free to contact any site that requests personal information from you if you have any questions regarding its policies.


Disclosure
C & G OnCyprusCom Ltd makes available all of our information practices at www.oncyprus.com, including in-depth descriptions of our targeting capabilities, our privacy policy, and full disclosure on the use of cookies. In addition, we provide all users with the option to contact us with any further questions or concerns. The C & G OnCyprusCom Ltd service is provided on an as is, as available basis without warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement. C & G OnCyprusCom Ltd expressly disclaims any representation or warranty that the C & G OnCyprusCom Ltd service will be error-free, secure or uninterrupted. No oral advice or written information given by C & G OnCyprusCom Ltd, its employees, licensors or the like, will create a warranty; nor may you rely on any such information or advice. C & G OnCyprusCom Ltd and its partners, agents and associates will not be liable for any cost or damage arising either directly or indirectly from any transaction or use of the service.

LIMITATION OF LIABILITY
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS IN CYPRUS, IN NO EVENT, AND UNDER NO THEORY OF LAW OR EQUITY, WILL C & G OnCyprusCom Ltd (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, C & G OnCyprusCom Ltd EXECUTIVES, DIRECTORS, OFFICERS, ATTORNEYS, MANAGERS, EMPLOYEES, CONSULTANTS, CONTRACTORS, AGENTS OR ASSOCIATES, PARENT COMPANIES, SUBSIDIARIES, CO-SUBSIDIARIES WITH THE SAME PARENT COMPANY C & G OnCyprusCom Ltd AFFILIATES, THIRD-PARTY PROVIDERS, MERCHANTS, LICENSORS, OR THE LIKE) OR ANYONE ELSE INVOLVED IN CREATING, PRODUCING, OR DISTRIBUTING C & G OnCyprusCom Ltd SERVICES, BE LIABLE FOR THE LOSS OF A DOMAIN NAME, OR ANY BUSINESS OR PERSONAL LOSS, REVENUES DECREASE, EXPENSE INCREASE, COSTS OF SUBSTITUTE PRODUCTS AND/OR C & G OnCyprusCom Ltd SERVICES, OR ANY OTHER LOSS OR DAMAGE WHATSOEVER, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF ANY USE OF, OR ANY INABILITY TO USE, ANY SERVICES EVEN IF C & G OnCyprusCom Ltd HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. C & G OnCyprusCom Ltd TOTAL CUMULATIVE LIABILITY, IF ANY, TO CUSTOMER, OR ANY THIRD PARTY, FOR ANY AND ALL DAMAGES, RELATED TO THE AUP OR C & G OnCyprusCom Ltd SERVICES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE FROM ANY NEGLIGENCE, ANY ACT OR OMISSION BY C & G OnCyprusCom Ltd REPRESENTATIVES, OR UNDER ANY OTHER THEORY OF LAW OR EQUITY, WILL BE LIMITED TO, AND WILL NOT EXCEED, THE ACTUAL EURO AMOUNT PAID BY THE CUSTOMER FOR THE SERVICES WHICH GAVE RISE TO SUCH DAMAGES, LOSSES AND CAUSES OF ACTIONS DURING THE 3-MONTH PERIOD PRIOR TO THE DATE THE DAMAGE OR LOSS OCCURRED OR THE CAUSE OF ACTION AROSE.

Governing Law and Severability
All C & G OnCyprusCom Ltd services will be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus without reference to its conflicts of laws principles. Any litigation or arbitration between a customer and C & G OnCyprusCom Ltd will take place in Cyprus, and the customer will consent to personal jurisdiction and venue in that jurisdiction. If any provision or portion of the agreement by the 2 parties is found by a court of competent jurisdiction to be unenforceable for any reason, the remainder of the C & G OnCyprusCom Ltd or the agreement will continue in full force and effect.

Account Renewals
In order to insure uninterrupted service to your website, all plans will automatically renew at the end of the plan's Billing Cycle. Plan renewal charges are based on the prevailing rate on the date of renewal according to the service selected and the invoice signed in the past year. Plans are renewed for the same billing cycle. If you wish to cancel your plan before plan renewal, please refer to the Cancellation section below.

Cancellations
Hosting plans will automatically renew until a plan is cancelled. In order to cancel service, you must contact C & G OnCyprusCom Ltd Service support Team. C & G OnCyprusCom Ltd customer service representatives will assist you with the cancellation process. Please be aware that there are no pro-rated refunds after the first 30 days of service. Cancellation requests must be received by C & G OnCyprusCom Ltd a minimum of thirty (30) days prior to the end of your Billing Cycle for dedicated server plans, and a minimum of ten (10) days prior to the end of your Billing Cycle for all other plans. Cancellations submitted later than this time may result in automatic renewal of your hosting plan and you are obliged to pay the renewal fee. Cancellations become effective on the day processed by C & G OnCyprusCom Ltd. C & G OnCyprusCom Ltd will confirm the cancellation request when it is processed. If you do not receive a confirmation, please contact C & G OnCyprusCom Ltd as soon as possible.
C & G OnCyprusCom Ltd does not monitor, and will not automatically cancel, plans for problems related to domain name transfers, non-usage, your ISP, or any other secondary issues not directly related to C & G OnCyprusCom Ltd services. Cancellation of services does not relieve the customer from paying any outstanding balance owed on the account. C & G OnCyprusCom Ltd reserves the right to cancel any account, at any time, without notice, and for any reason C & G OnCyprusCom Ltd considers appropriate.

Security
C & G OnCyprusCom Ltd will maintain the confidentiality of the information that it collects during the process of delivering an ad. C & G OnCyprusCom Ltd maintains internal practices that help to protect the security and confidentiality of this information by limiting employee access to and use of this information.


Changes to this Statement
C & G OnCyprusCom Ltd will occasionally update this Statement of Privacy to reflect company and customer feedback. C & G OnCyprusCom Ltd encourages you to periodically review this Statement to be informed of how C & G OnCyprusCom Ltd is protecting your information.


Contact and Questions
For any questions regarding the above Privacy Statement and Terms and Conditions of C & G OnCyprusCom Ltd, please send us an email to info@oncyprus.com or call us at 70000979 (only from Cyprus) or + 357 22765176 (International).